Valutainformation för Estniska Kroon (EEK)

Estnisk krona eller kroon (Ekr – Eesti kroon) var den valuta som användes i Estland fram till den 1 januari 2011, då den ersattes av euron. Valutakoden var EEK. Valutaenheten 1 kroon (pluralform krooni) indelades i 100 senti (singularform sent).

1 EEK = SEK

Max: 0.7486
Min: 0.5730
Genomsnitt: 0.6487
Växla:
Till följande valuta:

Andra valutor:
USD | AUD | BRL | GBP | BGN | DKK | EEK | EUR | PHP | HKD | INR | IDR | ISK | ILS | JPY | CAD | CNY | KRW | HRK | LVL | LTL | MYR | MXN | NOK | NZD | PLN | RUB | CHF | SGD | SEK | ZAR | THB | CZK | TRY | HUF

Nyheter om Estniska Kroon

Läs ekonominyheter