Valutainformation för Norsk krona (NOK)

NOK, Nok eller NoK kan syfta på:

1 NOK = 1.0507 SEK

Max: 1.3083
Min: 1.0009
Genomsnitt: 1.1564
Växla:
Till följande valuta:

Andra valutor:
USD | AUD | BRL | GBP | BGN | DKK | EEK | EUR | PHP | HKD | INR | IDR | ISK | ILS | JPY | CAD | CNY | KRW | HRK | LVL | LTL | MYR | MXN | NOK | NZD | PLN | RUB | CHF | SGD | SEK | ZAR | THB | CZK | TRY | HUF

Nyheter om Norsk krona

Läs ekonominyheter