Valutainformation för Bulgariska Lev (BGN)

1 BGN = 4.8444 SEK

Max: 5.9891
Min: 4.3819
Genomsnitt: 4.9333
Växla:
Till följande valuta:

Andra valutor:
USD | AUD | BRL | GBP | BGN | DKK | EEK | EUR | PHP | HKD | INR | IDR | ISK | ILS | JPY | CAD | CNY | KRW | HRK | LVL | LTL | MYR | MXN | NOK | NZD | PLN | RUB | CHF | SGD | SEK | ZAR | THB | CZK | TRY | HUF

Nyheter om Bulgariska Lev

Läs ekonominyheter