Valutainformation för Amerikansk Dollar (USD)

1 USD = 7.7916 SEK

Max: 9.2538
Min: 6.3272
Genomsnitt: 7.1609
Växla:
Till följande valuta:

Andra valutor:
USD | AUD | BRL | GBP | BGN | DKK | EEK | EUR | PHP | HKD | INR | IDR | ILS | JPY | CAD | CNY | KRW | HRK | LVL | LTL | MYR | MXN | NOK | NZD | PLN | RUB | CHF | SGD | SEK | ZAR | THB | CZK | TRY | HUF

Nyheter om Amerikansk Dollar

Läs ekonominyheter