Valutainformation för Euro (EUR)

EUR kan syfta på:

1 EUR = 11.0153 SEK

Max: 11.1760
Min: 8.5702
Genomsnitt: 9.5748
Växla:
Till följande valuta:

Andra valutor:
USD | AUD | BRL | GBP | BGN | DKK | EEK | EUR | PHP | HKD | INR | IDR | ISK | ILS | JPY | CAD | CNY | KRW | HRK | LVL | LTL | MYR | MXN | NOK | NZD | PLN | RUB | CHF | SGD | SEK | ZAR | THB | CZK | TRY | HUF

Nyheter om Euro

Läs ekonominyheter